Hanke pilotin taustalla

Kuvituskuva ihmisistä rappusissa.

Lahti Fringe Festival -hanke rakentaa Lahteen ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja palvelumallin kaupunkikulttuuritapahtumien tuotannolle ja kehittämiselle sekä vahvistaa kansalais- ja toimijalähtöisesti Lahden kaupunkikulttuuri-identiteettiä ja brändiä.

Hankkeen myötä Lahden tapahtumatarjonta monipuolistuu ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja verkostomaisen tapahtumayhteistyön avulla. Taide- ja kulttuurialan toimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä yritysten ja organisaatioiden osaaminen vahvistuu ja tapahtuman tuottamiseen liittyviä palveluita kehitetään yhtenäiseksi, asiakasta ja palveluntuottajaa helpottavaksi palvelukokonaisuudeksi. Lisäksi Lahden seudulle saadaan uusi kansainvälisesti verkottunut vapaan taiteen ja kulttuurin kaupunkitapahtuma, joka muotoutuu ja laajenee vuosittain.

Hanke on saanut Euroopan unionin EAKR-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto) Päijät-Hämeen liiton kautta.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat tapahtumakonseptin rakentaminen, palvelumallin luominen sekä Lahti Fringe Festival -pilotti.

Toistuva tapahtumakonsepti

Hankkeen tavoitteena on rakentaa verkostomaisen kaupunkikulttuuritapahtuman tapahtumakonsepti, joka voidaan aktivoida toistuvasti ja tehokkaasti ympäri vuoden ja johon eri intresseistä mukaan haluavien tahojen on helppo liittyä. Näitä tahoja ovat mm. tapahtumien tekijät, yritykset, yleisö eli kansalaiset ja kaupungin organisaatiot. Tapahtumakonseptia voidaan hyödyntää uusien kaupunkikulttuuria tukevien kokonaisuuksien tuotannossa ja se brändää Lahtea urbaanina ja rouheana tapahtumakaupunkina. Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuus kaupunkikulttuuritapahtumien laajamittaiselle kasvulle ja arvonnousulle.

Palvelumallilla sujuvaa yhteistyötä

Palvelumalli mahdollistaa sujuvan yhteistyön tapahtumatuottajan, mahdollistajan (kaupunki), osallistujan (yleisö), yrittäjän, opiskelijan ja vapaaehtoisen näkökulmasta. Toiminnassa korostuu jakamiskulttuuri ja lainaaminen sekä vahva lähituottamisen Support your local -ideologia läpi prosessin. Palvelumalli nostaa paikalliset osaajat ja tuottajat keskiöön, jolloin jakaminen ja ylpeys omasta alueellisesta osaamisesta kasvaa. Palvelumallissa lupapalvelu ja tuotannon suunnittelu nostetaan uudelle tasolle matalan kynnyksen, helppouden ja sähköisten palveluiden avulla.

Pilottina Lahti Fringe

Palvelumalli pilotoidaan toteuttamalla ensimmäinen Lahti Fringe Festival -tapahtuma, joka elävöittää keskustaa ja aktivoi kuntalaisia osallistumaan laajaan kulttuuritapahtumaan, josta jokainen löytäisi itseään koskettavan, mieleisen elämyksen. Pilotti on yhteinen kulttuuriväen, tapahtumatoimijoiden, tapahtuma- ja esiintymispaikkojen ja elinkeinoelämän ponnistus, johon kaupunki avaa ovet kaikille. Se toimii näyteikkunana Lahdelle ja lahtelaisille toimijoille ja heidän kansallisille ja kansainvälisille verkostoilleen.